^Back To Top
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Program MEN

Zgodnie z reformą programową MEN wdrażaną z dniem 01.IX.2009r. przedszkole wprowadza nową podstawę wychowania przedszkolnego opartą o rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wych. przed. (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.).

 

Zgodnie z reformą programową MEN wdrażaną z dniem 01.IX.2009r. przedszkole wprowadza nową podstawę wychowania przedszkolnego opartą o rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wych. przed. (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.).


Całość pracy z dziećmi w "Pajacyku" realizowana jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego„Ku dziecku” wydawnictwa NOWA ERA. Jest to całościowy, autorski program edukacji przedszkolnej umożliwiający pracę z przedszkolakami w każdym wieku w oparciu o serię „Entliczek pentliczek”.
Nowy program edukacji przedszkolnej „Ku dziecku” nagrodzony został w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego. Jego autorki to Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS. Treści zawarte w programie „Ku dziecku” zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.
Dzieci poznają świat poprzez zabawę oraz sytuacje edukacyjne, w których są czynnymi odkrywcami (doświadczają, eksperymentują, uczą się rzeczy nowych i wykorzystują swoją wiedzę w praktyce).

Cechy realizowanego programu:

Rozwijanie wyobraźni twórczej
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w formie ustnej i plastycznej
Liczenie obiektów i ustalanie równoliczności zbiorów.
Łączenie przyczyny ze skutkiem, przewidywanie zdarzeń
Rozwijanie słuchu fonematycznego
Kształtowanie gotowości do nauki czytania
Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
Kształtowanie pojęć związanych z orientacją przestrzenną
Rozwijanie sprawności manualnej
Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
Dostrzeganie umiejętności koordynowania rytmu.

 

certyfikat IBMcertyfikat 001

Copyright © 2013. Przedszkole Niepubliczne Nr 3 Pajacyk Rights Reserved.